Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2020

23:26
1704 c907 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabrianmay brianmay
23:26
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
23:24
23:24
9733 b262 390
Come down like a lady!
Reposted fromckisback ckisback viamy-anxieties my-anxieties

January 29 2020

21:56
4277 2198 390

January 28 2020

22:59
9435 1432 390
proud vegan fox
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
19:30
9891 de86 390
Reposted frompsychedelix psychedelix viajulann julann
18:58
Często bowiem jadam śniadania w pociągach, oczywiście najczęściej jadam w trzygwiazdkowych hotelach, ale zdarza się, że nie zdążam, a nie lubię jeść w pośpiechu, dostaję od tego wzdęcia, nie muszę chyba dodawać, jak bardzo nie lubię wzdęć, choć czasami myślę, że w tym kraju wszyscy są wzdęci, cierpią na zbiorowe, permanentne wzdęcie, Polska to kraj wzdęty, nawet nie nadęty, ale wzdęty właśnie, bo wszystko rozgrywa się w trzewiach, nie w sercach i mózgach, tylko jelitach, tam się rodzi narodowe wzdęcie.
— Varga - Trociny
18:58
7799 1e5f 390
Kraków
18:57
2325 6bf7 390
Reposted fromwentyl wentyl viamisspandora misspandora
18:55
0442 58d9 390
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viagaszka gaszka
18:55
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadygoty dygoty
18:53
Swoistość dzieł poetyckich czy niektórych powieści polega na tym, że zawierają odłamki mądrości, które nie są dane powszechnie. Nie tkwią w witaminach czy w zastrzykach, tylko w skupionej lekturze. Momenty kontemplacji, czyli lektura tych dzieł, nie tylko wzbogaca nas wewnętrznie, ale przede wszystkim pomaga nam żyć.  

— Adam Zagajewski
18:53
2331 4a93 390
Reposted fromapotheosis apotheosis viamisspandora misspandora
18:53
8387 8b81 390
Reposted fromteijakool teijakool viamisspandora misspandora
18:52
Reposted fromlaserpony laserpony viamisspandora misspandora

January 26 2020

22:35
4246 d2e7 390
Reposted fromhrafn hrafn viasleepingsickness sleepingsickness
22:35
22:34
4485 9ac4 390
Reposted fromhrafn hrafn viasleepingsickness sleepingsickness
17:31
1313 0aba 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl