Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

22:14
0891 6b0e 390
Reposted fromlejibet lejibet viacarmenluna carmenluna
22:06
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarhubarbrr rhubarbrr
21:14
7218 1d80 390
Reposted frombearded bearded viastroschek stroschek
21:10
A ja myślę czasem, że to nie powietrze, ale małe zwierzę, które śpi w dole mojego brzucha. W ostatnim niezbadanym miejscu ciała uwiło gniazdo i budzi się zgodnie z czasem natury, żeby mi przypomnieć, że mam w sobie ten kawałek dzikości i tajemnicę, której nie można przykryć, ukryć, o której nie można zapomnieć. Że i ja jestem trochę dzika, że pochodzę z ciała, że nie jestem cała tylko nakazem i zakazem, ubraniem i jedzeniem, że nie jestem tylko tym, co widać i co można układać, nazywać i oswajać. Że jestem jeszcze tym, czego nie widać, a z tego właśnie powstali ludzie.
— "Pestki" Anna Ciarkowska.
Reposted frommaybeyou maybeyou
21:01
0778 3e71 390
Reposted fromsoftboi softboi viabrianmay brianmay
16:43
0246 4ec4 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viamy-anxieties my-anxieties

January 18 2020

21:45
21:44
2659 fe2a 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamisspandora misspandora
21:32
3352 e5c2 390

sad-pixelsdeactivated:

Swimming Pool // The Front Bottoms

Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viacachalot cachalot
21:32
4366 7dad 390
01:24
2467 746c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacachalot cachalot
01:23
2766 a36f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaverronique verronique
01:22
9761 500c 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamisspandora misspandora
01:21
3391 b2b2 390
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacachalot cachalot

January 17 2020

00:01
4277 c94b 390
Reposted fromverronique verronique

January 14 2020

23:13
8258 f7fa 390

bleustems:

Oh, Vincent Willem van Gogh.

He was happy when he was drawing, but he doubted his abilities.

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaverronique verronique
23:08
23:04
1382 6063 390

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viapoppyseed poppyseed

January 11 2020

23:29
7920 9448 390
Reposted fromhrafn hrafn viapoolun poolun
23:27
9208 4381 390
Reposted frompiehus piehus viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl