Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

08:45
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon
08:45
9710 3d8f 390
André Kertész, autoportret
Reposted frommalw malw viarybasferyczna rybasferyczna
08:44
0962 502e 390
Reposted frommesoute mesoute viasleepingsickness sleepingsickness
08:44

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viasleepingsickness sleepingsickness
08:43
08:43
6518 a719 390
08:42

October 13 2018

20:31
16:34

October 12 2018

22:30
6198 e689 390
Reposted fromstylte stylte viasleepingsickness sleepingsickness
22:29
0634 be30 390
Reposted fromcamil camil viasleepingsickness sleepingsickness
22:29
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viasleepingsickness sleepingsickness
22:28
7060 cf98 390
Reposted fromnervure nervure viapoppyseed poppyseed
22:26
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viamalaegoistka malaegoistka
22:26
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
22:25
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.
— Myśliwski
Reposted fromwstydem wstydem viapolana polana
22:24
5862 679c 390

darnnit:

Gene Wilder is the adult I strive to be

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viahalucine halucine
22:23

Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie
na niepo­dobieństwo twar­dych kamieni 

— Halina Poświatowska
22:22
1205 5732 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapolana polana
22:21
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień (...)
— Astrid Lindgren
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadygoty dygoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl