Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

17:17
9577 1015 390
Reposted fromrmjc rmjc viamisspandora misspandora
17:16
17:14
1712 0fd5 390
Reposted frompapaj papaj viamisspandora misspandora

July 27 2017

20:13
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viakotfica kotfica
20:12

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viafindmehideme findmehideme
20:11
5001 c0ed 390
Reposted fromhysterie hysterie viakotfica kotfica
20:11
3415 c91c 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viarawwwr rawwwr
20:09
0629 6d54 390
20:07
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viakotfica kotfica
20:06
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica
19:39
3914 d326 390

cinema-boheme:

Because there’s something in you that I can’t describe.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viavampielle vampielle

July 22 2017

23:12
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viakotfica kotfica
23:11

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viasaureus saureus
23:11
7888 63b1 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viaverronique verronique
23:10

Couple Celebrates Geometric Architecture Around the World With Eccentric Photographs
























Anna Devis and Daniel Rueda, a couple based in Valencia, Spain plays around with architectural pieces sprawled all across the globe, their photographic series documenting the tales of their travels.
23:09
1933 0c27 390

engineer Karen Leadlay working on the analog computers in the space division of General Dynamics, 1964.

Reposted fromniedopalek niedopalek viaverronique verronique
23:09
0459 2e70 390
Reposted fromsosna sosna viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
23:00
5152 3c70 390
welcome to hogwarts school of witchcraft and wizardry
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viakotfica kotfica
22:59
1351 fcd8 390
security questions
Reposted fromvolldost volldost viakotfica kotfica
22:58
2557 6981 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl