Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

15:08
8507 2ea6 390
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viakotfica kotfica

June 03 2017

22:08
1008 a28f 390

June 02 2017

22:48
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viarawwwr rawwwr
22:37
1390 155e 390
Reposted fromclitoris clitoris viasaureus saureus

May 31 2017

22:52
Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych.
— G. Clemenceau
22:47
Apollo 9, 1969.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaverronique verronique
22:32
0170 2757 390

Where’s your head at? øjeRum

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viamisspandora misspandora
22:32
4505 af88 390
Reposted fromdusix dusix viamisspandora misspandora
22:13
4813 e361 390

allyspock:

zoddkin:

prettykikimora:

I just stole this from Facebook

ive been legitimately laughing at this for like 3 days

holy shit

22:13
Reposted fromfungi fungi viamy-anxieties my-anxieties

May 30 2017

20:04
Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viakotfica kotfica
20:01
Przestajemy słuchać pewnych piosenek, nie wzruszamy się na filmach, podczas których zawsze płakaliśmy. Nie rozumiemy już naszych ulubionych cytatów, nie doszukujemy się głębi w kiedyś ważnych słowach. Coś innego nas dotyka, coś innego porusza, nasza wrażliwość się zmienia, inaczej postrzegamy świat. Dojrzewamy, dorastamy, zmieniamy się. Nie rozumiemy swoich dawnych decyzji, wyborów. nie znamy już siebie sprzed kilku lat.  Doroślejemy. I tego nie da się zatrzymać. Więc miejmy szacunek dla samych siebie, nie patrzmy w przeszłość, dajmy szansę jej odejść. Otwórzmy się na nowe marzenia, szanse, możliwości. Będzie dobrze, nawet jeśli wydaje się to dziś absurdalne. Będzie dobrze.
Reposted fromswojszlak swojszlak viamalaegoistka malaegoistka
19:58
Reposted fromdoener doener viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
19:58
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viakotfica kotfica
19:53
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viadefinicjamilosci definicjamilosci
19:47
Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się z własnej głupoty, 
albowiem będą mieć ubaw do końca.
— ks. Jan Twardowski
19:45
4282 ea1d 390
Reposted fromrol rol viavampielle vampielle

May 28 2017

20:01
8702 7043 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaantoninaa antoninaa
19:49
0274 2787 390
19:43
7094 d870 390
Reposted fromundertow undertow viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl