Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

21:42
1100 ca68 390
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakotfica kotfica
21:34
1850 ca69 390
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viamisspandora misspandora
21:32
3995 85a6 390
Reposted fromlevindis levindis viamy-anxieties my-anxieties
21:32
1526 011a 390

4gifs:

Camera shy parrot

Reposted fromBeesneeze Beesneeze viamy-anxieties my-anxieties
21:31
6188 844b 390
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viarawwwr rawwwr
21:30
1223 12d8 390
Reposted fromflesz flesz viarawwwr rawwwr
20:35
20:34
5250 e9af 390
Reposted fromidiod idiod viaarizonadream arizonadream
20:34
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viaarizonadream arizonadream
20:33
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viasleepingsickness sleepingsickness
20:32
20:30
Olaf Hajek 

May 17 2017

21:45
2617 6bf3 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaakysz akysz
21:43
21:33
1880 7a48 390

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viakotfica kotfica
21:31

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viapolana polana
21:28
5360 77f0 390
Nauczycielka zaczela a dzieci dokończyły :)
Reposted frompiehus piehus viamy-anxieties my-anxieties

May 13 2017

20:32
3235 403b 390
Reposted fromsz4kal sz4kal viakotfica kotfica
20:32
20:32
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
Reposted frompapaja papaja viasleepingsickness sleepingsickness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl