Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

20:12
5083 c69e
Reposted fromfungi fungi viavol vol
20:11
1382 6063 390

Conrad Jon Godly

20:06
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
20:00

non-gendered alternative to ‘welcome ladies and gentlemen’

Reposted fromKiro Kiro viacrispybones crispybones
19:58
1590 b855 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viakotfica kotfica
19:57
5628 1486 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viakotfica kotfica
19:54
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
19:53
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
19:50
9742 d6c8 390

drarryking:

I shouldn’t find this as funny as I do

19:48
9351 aae2 390

megbiediger:

It’s the Pope

19:45
8893 419c 390
Reposted fromjasminum jasminum viarawwwr rawwwr
19:44
Ala:
-Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem?
Eleonora:
-Sama nie wiem. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować?
— S. Mrożek "Tango"
Reposted fromobliviate obliviate viapolana polana
19:44
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnfading nfading viasmutnazupa smutnazupa

April 23 2017

22:03
1376 abac 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viadygoty dygoty
22:03
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
22:00
6376 fe0a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
21:58
5598 b1a7 390
Reposted fromnyaako nyaako viakotfica kotfica
21:58
2101 d740 390
Reposted fromchinchetaaa chinchetaaa viakotfica kotfica
21:56
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola
21:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl