Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

20:48
5285 3846 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
20:02
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola

October 15 2017

20:46
7938 8a8d 390
Reposted fromtfu tfu viamisspandora misspandora

October 11 2017

22:31
8302 c288 390
so me.
Reposted fromtwice twice viaakysz akysz
22:26
1407 59e0 390

michaelaedm:

I feel personally attacked

Reposted fromdapperdonuts dapperdonuts viasaureus saureus
22:24
3218 3e5a 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viafoodislove foodislove
22:18
2897 119b 390
Reposted frombrumous brumous viakotfica kotfica
22:16
If a writer falls in love with you, you can never die.

(via suspend)

This quote is one of my ultimate favorite quotes in the history of ever. (via bthnyy)

(via beautyofpale)

Reposted frommadamebadass madamebadass viamisspandora misspandora
22:14
6618 d347 390
22:13
Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża
Reposted frommonstrum monstrum viagdziejestola gdziejestola
22:12
Reposted fromjustshineon justshineon viagdziejestola gdziejestola
22:12
22:11
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viasleepingsickness sleepingsickness

October 06 2017

23:05
23:04
8302 c288 390
so me.
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
23:03
6510 6646 390
23:03
2181 e46a 390
Reposted fromzniszcze zniszcze viaumierajstad umierajstad
23:02
23:02
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaavantasian avantasian
22:59
1530 1b6b 390
Reposted fromzielony-rower zielony-rower viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl