Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

18:57
1284 9856 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
18:27

Odwraca się do mnie z uśmiechem. Jak on się ładnie uśmiecha: prosto w moje serce.

— W. Wharton
Reposted from12czerwca 12czerwca viazielono zielono
15:47
15:38
0085 8de4 390
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
15:35
15:33
8129 15af 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viagdziejestola gdziejestola

December 05 2017

19:58

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku viapolana polana
19:39
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viapolana polana

December 04 2017

10:50
3531 714e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viakotfica kotfica

November 28 2017

19:09
4065 04af 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viacoeurina coeurina
19:09
3584 5504 390
Reposted frompiehus piehus viacoeurina coeurina
18:55
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viapustki pustki
18:54
8589 71a5 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viakotfica kotfica
14:59
5498 fdab 390
Reposted froms3 s3 viaspecific-humor specific-humor
14:46
6309 7fba 390
Reposted bydivikotficabrianmayzupamarzenmietta-worldpartyhardorgtfocoeurinabruja000monnnn066noticeableillustrioustoniewszystkosaureusPrzygnebionaoversensitiveSapereAudePinkpillsasylopathsassygoatinto-blackofbitchesandbutterfliesn-nudelsalatanabeethosecookiesareminejethralostuniversestrzepyfutureiscomingzdzirundoneetoffifeeciarkaambassadorofdumbsofastdupidayswissfondue-interimloozikersonicetobenicekasiakocimietkatickimickiszpaqusbiiancaPandakrabbe

November 25 2017

15:28

November 21 2017

19:35
19:30
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viapolana polana
19:27
1542 554a 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viakotfica kotfica
19:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl