Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

02:51
0516 efe2 390
Reposted fromhardqorem hardqorem viawujcioBat wujcioBat
02:15
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
02:12
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
02:10
3374 c9e6 390
Reposted frombrumous brumous viathebelljar thebelljar
02:10
Far and Away
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viathebelljar thebelljar

July 17 2019

02:33
9472 8540 390
Reposted fromoll oll viavampielle vampielle
02:32
9598 92dd 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavampielle vampielle
02:32

July 14 2019

02:10
4249 374c 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viafindmehideme findmehideme
02:10
1812 c721 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaPolina Polina

July 12 2019

01:26
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viavampielle vampielle
01:23
1133 4069 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavampielle vampielle
01:20
9767 8d39 390

July 11 2019

02:23

M. Białoszewski - ! O !


przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę
ale        jeszcze jeszcze
czekam        przychodzisz
no to jeszcze
czekam
                       nie przychodzisz
ano to już
[nie przypuszczałem]
Reposted fromriddl3m riddl3m viamisspandora misspandora
02:22
5763 37a5 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabrianmay brianmay

July 10 2019

03:18
03:15
03:15
8948 f260 390

July 08 2019

01:55

- To niezgodne z naturą, żeby kobiety walczyły.
- To niezgodne z naturą, żeby człowiek był równie głupi, jak wysoki, a jednak proszę, stoisz tutaj.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie viadygoty dygoty

July 07 2019

02:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl