Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

12:43
7563 87ec 390
Reposted frompunisher punisher viadobby dobby

January 14 2018

23:17
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
23:15
6404 371a 390
23:15
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia. 
— Małgorzata Musierowicz - "Noelka"
Reposted fromlovvie lovvie viadobby dobby
23:14
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty via2708 2708
21:26
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada via2708 2708
21:25
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
21:25
4102 e65b 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viadygoty dygoty
12:13
8632 af74 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadobby dobby
12:12
6716 3fd4 390

kombuchakween:

Honestly one of my fave posters at a Women’s March

Reposted fromanimasporca animasporca viairmelin irmelin
12:11


dont't stop believing
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viadobby dobby
12:11
4282 342f 390

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadobby dobby

January 13 2018

18:40
Na pewno czułeś kiedyś wielki strach
Że oto mija twój najlepszy czas
— Coma
Reposted fromnazwazdupy nazwazdupy viabrianmay brianmay
00:05
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viastuckedinsoul stuckedinsoul
00:04
2533 ed17 390
Reposted fromoll oll via2708 2708
00:03
1858 80ff 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakotfica kotfica
00:03
Są takie zdania, po których kropka brzmi doprawdy niezwykle wyraźnie.
— Szymon Hołownia
00:02
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 via2708 2708
00:02
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viaverronique verronique

January 12 2018

23:53
7907 c15a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamissmiserable missmiserable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl