Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

17:07
1704 dce4
Reposted fromteijakool teijakool viajunior13 junior13
14:55
9568 3b02 390
Reposted fromtfu tfu viagruetze gruetze
14:25
7266 eb87 390
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
14:17
0517 2b23 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
14:12
0559 c1c1 390
Reposted fromsoftboi softboi viajunior13 junior13

September 20 2019

21:29
Wydaje się niemożliwe, żeby wyjaśnić moje prawdziwe uczucia do Grety, ponieważ tak naprawdę nie rozumiem siebie. Przyznaję, że pod wpływem uczuć stworzyłam sobie obraz osoby, która tak naprawdę nie istnieje. Na rozum zdaję sobie sprawę, że w rzeczywistości ta prosta szwedzka dziewczyna z twarzą, na której znać dotyk ręki Boga, jest kimś innym, zainteresowanym wyłącznie pieniędzmi, swoim zdrowiem, seksem, jedzeniem i spaniem. A jednak jej twarz robi zamęt w mojej głowie, oszukuje mój umysł, obezwładnia go. Kocham ją, ale tę, którą stworzyłam w głowie, a nie tę prawdziwą.
— Mercedes De Acosta o swoich uczuciach do Grety Garbo w liście do Marleny Dietrich
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
21:29
9787 a09d 390
Reposted fromteijakool teijakool viagaszka gaszka
21:27
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
19:10
już jest za późno, żeby wychowywać grzeczne dziewczynki. teraz trzeba wychowywać wojowniczki
— mama
Reposted bycytatywakemeupxzlapmniezabiodrafreewaycoookiemonsteeerblackheartgirlarrrrrrrrczekoladowezatraceniepiehuspenginexoticflowerwikszniskowoDeijizytabigevilgrin00latersboutadeRozanopalcaJutrzenkakittiesmamanokturnal

September 19 2019

20:04
6692 723e 390
Reposted fromikhakima ikhakima viamy-anxieties my-anxieties
20:03
6323 a013 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagaszka gaszka

September 17 2019

08:24
4238 b9ce 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaverronique verronique

September 13 2019

00:02
2434 351f 390
00:01
5965 7eda 390
Reposted fromsoftboi softboi viamy-anxieties my-anxieties
00:01
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)

September 12 2019

23:58
9476 0b77 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viapolana polana
23:56
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
23:52
3575 30f7 390
nice street art
Reposted fromdelima delima viamy-anxieties my-anxieties
23:50
6404 2249 390
Reposted frombrumous brumous viano-expectations no-expectations
23:48
6256 8678
Reposted fromdatfeel datfeel viamy-anxieties my-anxieties
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl