Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

16:49
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viazielono zielono

April 23 2018

23:02
0400 37cb 390
Reposted fromfiurka fiurka viamy-anxieties my-anxieties
22:55
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via2708 2708
22:53
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viaverronique verronique

April 17 2018

22:04
6839 bb3a 390
Reposted frombudas budas viaseverak severak
22:03
8523 86b5 390
Reposted fromdatfeel datfeel viafindmehideme findmehideme
22:01
0868 3e1a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamisspandora misspandora

April 16 2018

17:02
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
17:01
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
16:59
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana via2708 2708
16:59
14:43
8095 ec30 390
14:43
6014 1103 390
Reposted fromhagis hagis viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni

April 15 2018

21:37
0552 129d 390
Reposted fromGIFer GIFer via2708 2708
21:34

a może to tak właśnie miało być
że spotkaliśmy się w złym miejscu i o złej porze
w nie takich okolicznościach
i podczas złego oddziaływania księżyca

może spotkaliśmy się
w nie ten wtorek
może spojrzeliśmy na siebie
w nie ten sposób
może to wina drobnostek
że nie wyszło nam na amen

a może to odgórny plan
jeden z tych cudów
w które zawsze trudno uwierzyć

i spotkaliśmy się nie po drodze
żeby w pewien idealny wtorek 
wpaść na siebie na ulicy
spojrzeć w idealny sposób
i zakochać się na amen

— marta masłyk
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou viadobby dobby
11:30
8709 9f3e 390

Jan Bulhak - Przedpokój w mieszkaniu na Starym Mieście, Warszawa, 1920.


Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarybasferyczna rybasferyczna
11:30
3131 99b7 390
Reposted fromosiaka osiaka viarybasferyczna rybasferyczna
11:29
0130 2759 390
11:27
6736 df7b 390
11:27
6756 1ee4 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl